* Shpjegim: Kjo është një metodë e thjeshtuar porosie me pagesën në dorëzim të produktit të porositur.

* Shënim: Çdo produkti i shtohet vlera 200 Lekë e transportit, brenda territorit të Shqipërisë.

x
>